Bồi thường cho người lao động do chấm dứt hợp đồng trái luật

Hỏi: Tôi thử việc 02 tháng tại một công ty với mức lương bằng 75% lương chính thức. Sau đó, công ty yêu cầu tôi thử việc thêm 01 tháng. Hết thời gian này, tôi tiếp tục làm việc nhưng nhưng không được ký hợp đồng lao động. 02 tháng sau, công ty thong báo chấm dứt hợp đồng thử việc đối với tôi và đề nghị bồi thường cho tôi một khoản tiền. Tôi chưa rõ quyền lợi của tôi thế nào?(Chị Cao Thị Minh Quý, E-mail: minhquy.daukhi@gmail.com)

Trả lời:

1. Về việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ):

–  Điều 32 Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải nhận người lao động (NLĐ) vào làm việc chính thức như đã thoả thuận”.

–  Khoản 4 Điều 7 Nghị đinh 44/2003/NĐ- CP hướng dẫn thi hành mốt số điều của BLLĐ quy định: “Hết thời gian thử việc, NSDLĐ thông báo kết quả làm thử cho NLĐ. Nếu đạt yêu cầu hai bên phải tiến hành ký kết HĐLĐ hoặc NLĐ không được thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được làm việc chính thức”.

Theo quy định trên, sau khi hết thử việc (02 tháng), NLĐ vẫn tiếp tục làm việc, phải được ký HĐLĐ. Nếu công ty không ký HĐLĐ, cũng không có thông báo mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc, thì NLĐ  đương nhiên được coi như làm việc chính thức.

Như vậy, tiền lương và các quyền lợi khác của chị áp dụng như ký HĐLĐ chính thức kể từ thời điểm chấm dứt thử việc. Khi đó, việc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc (hoặc chấm dứt HĐLĐ) là việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

2. Về quyền lợi NLĐ được hưởng, do bị chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

–  Khoản 1 Điều 41 BLLĐ quy định: Trong trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải nhận NLĐ trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Trong trường hợp NSDLĐ không muốn nhận NLĐ trở lại làm việc và NLĐ đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường theo quy định trên, và trợ cấp thôi việc (quy định tại Điều 42 của BLLĐ), hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ để chấm dứt HĐLĐ.

–  Khoản 1 Điều 42 BLLĐ: Khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, NSDLĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Như vậy, chị sẽ có quyền yêu cầu Công ty trả các khoản tiền sau:

– Tiền lương, phụ cấp trong những ngày không được làm việc (tính đến thời điểm hiện tại);

– Trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có;

– Khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ để chấm dứt HĐLĐ (hai bên thỏa thuận);

– Ngoài ra, do sau khi kết thúc thời gian thử việc (02 tháng), chị đã là nhân viên chính thức và được hưởng nguyên 100% tiền lương. Nếu công ty mới trả cho chị 75% tháng lương trong thời gian này, thì sẽ phải trả tiếp cho chị tiền lương còn lại.

Luật sư Nguyễn Văn Sinh, Công ty Luật TNHH YouMe (Hà Nội)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *