Tư vấn thành lập Doanh Nghiệp

Khi quyết định kinh doanh, Quý Doanh nhân thường rất bận rộn trong việc sắp xếp trụ sở hoạt động, tuyển dụng nhân sự, kết nối các đối tác tiềm năng, chuẩn bị Lễ Khai trương và rất nhiều các công việc không tên khác.

Trong đó, có một công việc quan trọng nhất, đó là “Khai sinh” cho Doanh nghiệp của mình hay chính xác hơn là “Đăng ký kinh doanh” cho Doanh nghiệp. Quý Doanh nhân hãy giao công việc này cho đơn vị tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp để toàn tâm toàn ý cho những ý tưởng lớn lao của mình.

Chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

1. Tư vấn thành lập:

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài…;

Tư vấn tên công ty : Lựa chọn tên và tra cứu tên;

Tư vấn vốn điều lệ : Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp;

Tư vấn ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;

Tư vấn về người sáng lập của Công ty: (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành);

Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp: Tư vấn tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty;

Lập hồ sơ doanh nghiệp: Đơn đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

Tư vấn thay đổi nôi dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tiến hành thủ tục thành lập Doanh nghiệp:
Chúng tôi sẽ thay mặt Doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

Lập hồ sơ Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật: Soạn thảo Đơn từ, Soạn thảo Điều lệ Doanh nghiệp và các Văn bản cần thiết trong quá trình thành lập;

Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (Dấu công ty, Dấu chức danh, dấu Đăng ký mã số thuế);

3. Tư vấn sau thành lập:
Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

Tư vấn các công việc và thủ tục cần phải tiến hành đối với một doanh nghiệp mới.

Hướng dẫn việc lưu hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng báo, thông báo hoạt động theo đúng quy định của pháp Luật.
Sau khi Thiên Tâm thực hiện các công việc nêu trên, Quý Doanh nhân đã chính thức khởi doanh bằng một Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, được trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết mà người đứng đầu Doanh nghiệp không thể thiếu.

Để đảm bảo cho Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giúp Quý Doanh nhân “hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh”, Thiên Tâm cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp đang hoạt động.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *